Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Oma Neeske verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij voldoen aan de eisen gesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPG) Hieruit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ontstaan (de inmiddels bekende AVG). Hierin staat waaraan bedrijven en instellingen moeten voldoen op het gebied van privacy en beschermen van de gegevens van personen.

Ook wij verwerken persoonsgegevens en gegevens welke te maken hebben met opdrachten welke wij uitvoeren voor klanten. Deze verwerking geschiedt voor een groot deel handmatig echter op enkele plaatsen vindt geautomatiseerde opslag plaats. Onze werkwijze vindt u hieronder.
 

Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken en/of bewaren geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals Burgerservicenummer, persoonlijke informatie anders dan NAW-gegevens of gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Tenzij deze verstrekt zijn door of vanwege een bevoegd persoon.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

oma-neeske@oveas.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Daarnaast bewaren wij (handmatig) gegevens omtrent een opdracht welke wij voor u hebben uitgevoerd. Het doel hiervan is bij eventuele vragen uwerzijds direct belangrijke informatie ter beschikking te hebben. Het soort gegevens waar het hierbij om gaat is bijvoorbeeld het soort materiaal wat voor u is bewerkt; wat voor soort hout was het object wat wij voor u hebben bewerkt en welke oppervlaktebewerking hebben wij toegepast, zoals Topcoat, welke soorten verf en kleurnummers zijn gebruikt en welke wax tinten. Veelal zijn dit gegevens die wij met u samen hebben beschreven in het offerte-stadium en vindt u deze terug op uw factuur. 

Waarom we gegevens nodig hebben:
Oma Neeske verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;

- Bewaren van informatie betrekking hebbend op een opdracht zodat na-service mogelijk is;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren:
Oma Neeske zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van de relatie welke wij met u zijn aangegaan. Zo willen wij gegevens bewaren omtrent door u bestelde materialen zodat wij u in de toekomst kunnen adviseren bij uw nieuwe aankopen. Te denken valt hierbij aan kleurnummers en –codes van verven, gekoppeld aan leverdatum en uw persoonsgegevens. Indien u aangeeft het bewaren van deze gegevens niet wenselijk te vinden zullen wij deze terstond verwijderen.

Delen met anderen:
Oma Neeske verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:
Oma Neeske gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics om het bezoek aan onze website te monitoren. Er worden géén persoonlijke gegevens verzameld. De data welke wij beschikbaar krijgen kunnen niet worden gerelateerd aan natuurlijke personen en worden enkel gebruikt ter verbetering van onze website en webshop. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: oma-neeske@oveas.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Oma Neeske zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens is er de mogelijkheid om -na voorafgaande afspraak- inzage te krijgen in de gegevens welke wij handmatig van u hebben opgeslagen. Dit kan zowel op het kantooradres als in de winkel.

Beveiliging:
Oma Neeske neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, telefonisch of via: oma-neeske@oveas.com

 

Laatst bijgewerkt: mei 2018